محصولات حراجی فروشگاه ما

ایفون ۱۳ پرو مکس ۱۳PRO MAX

موجود در انبار

قیمت اصلی ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۵۵,۰۰۰ تومان است.

ایفون ۱۳ پرو مکس طرح ۶۴ گیگ

موجود در انبار

قیمت اصلی ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان است.

باتری Apple 11 ,11 Pro Max

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱,۴۰۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰,۰۰۰ تومان است.

باتری Apple iPhone 6

موجود در انبار

قیمت اصلی ۵۰۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۵,۰۰۰ تومان است.

باتری Apple iPhone 7 Plus

موجود در انبار

قیمت اصلی ۶۹۰,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۵,۰۰۰ تومان است.

باتری Apple iPhone 8 Plus

موجود در انبار

قیمت اصلی ۷۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۳,۲۵۰ تومان است.

باتری Apple iPhone 8 Plus

موجود در انبار

قیمت اصلی ۷۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۹,۰۰۰ تومان است.

باتری Apple iPhone XS

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۸۵,۰۰۰ تومان است.

باتری Apple iPhone XS Max

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰,۰۰۰ تومان است.

باتری Galaxy A20

موجود در انبار

قیمت اصلی ۵۶۰,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۵,۰۰۰ تومان است.

باتری Galaxy A71

موجود در انبار

قیمت اصلی ۶۷۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۵,۰۰۰ تومان است.

باتری Galaxy M20

موجود در انبار

قیمت اصلی ۷۶۱,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۵,۰۰۰ تومان است.

Views: 0